SỬ ĐỊA SỐ 25

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TCSDS25
GIÁ BÁN: 800.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tập san sử địa số 25" do một nhóm giáo sư, sinh viên Đại học Sư Phạm Sài Gòn chủ trương, sách do nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.

Thời cuộc cuối mùa xuân vừa qua và những biến chuyển tiếp theo đã khiến sử địa phải tạm ngưng một thời gian. Đến nay, sử địa cố gắng tái ngộ cùng bạn đọc với ước nguyện thanh bình sớm trở về với quê hương đau khổ này, hầu sử địa có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngành sử địa cũng như nền văn hóa dân tộc. Nghiên cứu và công hiến những chất liệu tình tự dân tộc, sử địa không nhằm mục tiêu quan yếu nào hơn là để quốc dân cứ vững tin vào vận mệnh của đất nước, rằng tất cả chỉ là nhất thời, rằng đất nước chúng ta sẽ trường tồn và phát triển mai sau. 

Quyển sử địa số 25 là phần tiếp nối theo các cuốn sử địa đặc khảo về Tây Sớn: Số 9 và 10 về Quang Trung, số 13 về Kỷ niệm chiến thắng Xuân Kỹ Dậu, số 21 về 200 năm phong trào Tây Sơn. Những kinh nghiệm lịch sử thời đại Tây Sơn sẽ rất quý giá đối với chúng ta hiện nay đang ở thời đại có nhiều điểm tương đồng. Sử địa sẽ còn tiếp tục các công trình khảo cứu Tây Sơn của Hoàng Tiên Sinh. Nhờ đó chúng ta hiểu biết rõ về Lữ Trung Ngâm và những thầm định về tài liệu liên quan đến cuộc Bắc Tiến của Tây Sơn qua một lề lối tìm tòi, biện bác, suy nghĩ thật đặc biệt của Hoàng Tiên Sinh. 

0972 873 962