SỬ LIỆU VIỆT NAM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: SLVNpre75
Nhà xuất bản: Bộ Quốc Gia Giáo Dục
Năm xuất bản: 1959
Số trang: 230

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Sử liệu Việt Nam" của tác giả Tuần Lý Huỳnh Khắc Dụng do Văn Hóa Tùng Thư ấn hành năm 1959. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách còn nguyên vẹn, đầy đủ bìa gáy, ruột đủ trang, chữ in rõ ràng. lõi sách chắc chắn.

Quyển sử liệu Việt Nam của ông Tuần Lý Huỳnh Khắc Dụng mở đầu cho những bộ sách có giá trị được xuất bản trong "Văn hóa Tùng thư" của Bộ Quốc gia Giáo dục

Phàm đã là một nước có một dĩ vàng khá dài thì phải có sử sách lưu truyền. Muốn có sử lưu truyền thì phải có người chép sử. Cho nên từ nghìn xưa, các nước văn minh từ Đông sang Tây đều có đặt chức nội sử và thiết lập sử quán.

Nước Trung Hoa đã có chức nội sử từ mấy nghìn năm trước thiên chúa. Sử Tàu còn ghi sử tích của tiêu Sử, nguyên là tiên trên thượng giới, sau Thượng Đế thấy nhân gian sử tịch rối rắm, nên sai người xuống sửa sang. Ngày mồng 5 tháng 5, Dưới thời vua Tuyên Vương nhà Châu năm thứ 17,Người giáng sinh nơi nhà họ Tiêu lấy tên là Tiêu Tam Lang. Đến khi quan ngự sử mất chức, Tiêu Tam Lang nối chức mà tu bổ sách lại. Vua nhà Châu thấy Tiêu Tam Lang có nhiều công trong việc chép sử, nên mới đặt tên là tiêu sử và được Thượng Đế bạn cho một ống tiêu bằng ngọc, sắc tía chói sáng lòa, thật trên đời có của báu như vậy. 

Tiêu Sử mới thổi ống tiêu trong giây lát đã thấy gió thổi hiu hiu, thổi khúc thứ nhì bốn phía kéo mây ngũ săc, thổi khúc thứ ba bạch  hạc bay đến múa quanh, các thứ chim, con bay, con đậu hót líu lo trông thật ngoạn mục....

- Trích lời giới thiệu-

0972 873 962