SUỐI NGUỒN VI DIỆU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: SNVDPTTpre75
Tác giả: Phạm Thiên Thư
Nhà xuất bản: Văn Chương
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 129
GIÁ BÁN: 600.000₫

Giới thiệu sách

 Ấn phẩm "Suối nguồn vi diệu" của tác giả Phạm Thiên Thư , sách do nhà xuất bản Văn Chương ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, sách dày 129 trang, lõi sách chắc chắn.

Tâm Kệ Rửa Tay, Mặt

Gội rửa sạch trần hồng

như hoa ướp trầm xông

nguyện mười phương pháp giới

bi, trí khắp dung thông 

Mặc Áo Lễ

thân mặt áo giải thoát

lìa tập nhiễm phù vân

nguyện chúng sanh mười cõi

lìa vọng huyễn, qui chân 

Thắp Nến

thắp lửa vô lượng quang

sáng soi bảy cửa ngục

nguyện chúng sanh vô vàng

về chân thân: Huệ, Ðức 

Ðốt Trần Hương

khơi lò thanh tịnh trầm

gió đưa mười cõi thơm

nguyện theo vô lượng Phật

cúng dường tri kiến hương

 

Dâng Quả

như trái dâng cúng Phật

kết hạt chắc Bồ đề

nguyện chúng sanh sáu ngả

tinh tấn chuyển tham mê 

Dâng Hoa

như hoa thơm cúng Phật

tam nghiệp giới hương xông

nguyện khắp ba thời mộng

bừng mở tâm viên đòng

0972 873 962