TÀI CHÁNH CÔNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TCCTTNCVN
Tác giả: Philip E. Taylor
Năm xuất bản: 1963
Số trang: 550
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tài chính công" của tác giả Philip E. Taylor, sách do Trung tâm nghiên cứu Việt Nam phiên dịch và ấn hành năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 550 trang.

Tiếp theo các dịch phẩm " Phát triển kinh tế" " Chính trị học yếu lược ", " Xã hội học "... mà trung tâm học liệu nghiên cứu đã được hân hạnh phiên dịch và xuất bản, mục đích của cuốn " Tài chính công " này là nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo và sưu tầm cho các giáo sư và sinh viên. Tuy vậy chúng tôi cũng tin tưởng rằng cũng được nhiều độc giả khác hoan nghênh vì đặc chất hấp dẫn của môn học và tính chất thời sự của vấn đề. Yếu tố tài chính có liên quan mật thiết với đời sống của cá nhân và cộng đồng đến nỗi không một quyết định nào về tài chính của chính quyền mà lại không gây phản ứng nơi quần chúng. Nhưng chính vì hậu quả  " dây chuyền" của các biện pháp tài chính, nên ta thường chỉ ý thức được vấn đề khi hiểu rõ cơ diễn của tài chính công. 

Chúng tôi hi vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp các bạn đọc hiểu rõ vấn đề và tự giải quyết thắc mắc. Tuy nhiên, cuốn sách này không khỏi không có nhiều khuyết điểm về phương tiện dịch thuật, hành văn và sử dụng danh từ. Chúng tôi rất mong các bạn thứ lỗi cho. 

( Trích từ Mấy lời ngỏ cùng bạn đọc )

0972 873 962