TẬN THẾ VÀ HỘI LONG HOA

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TTVHLHVK
Tác giả: Vương Kim
Nhà xuất bản: Long Hoa
Năm xuất bản: 1954
Số trang: 250

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tận thế và hội long hoa" của tác giả Vương Kim, sách do nhà xuất bản Long Hoa ấn hành lần thứ tư năm 1954. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên vẹn bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.

Vấn đề tận thế kể ra chưa hẳn là một đầu-đề mới lạ, vì từ lâu ở trong sấm kinh của nhiều tôn-giáo đã từng nói đến, nhưng ít ai để ý, hoặc-giả có quan-tâm chăng là những người ở trong tôn-giáo. Vừa rồi ông Daniel Walther một ông nghè mà cũng là tin-đồ Cơ-đốc Phục-lâm đem đầu-đề ấy làm một cuộc diễn-giảng, tưởng cũng nên biết qua những lý-lẽ của ông trình bày và nhơn dịp này đem đối-chiếu với bao nhiêu lời tiên-tri trong các sấm kinh mà từ lâu ít ai nói đến. Vào đề ông Walther nhấn mạnh về những biến-cố xã-hội, kinh-tế, chánh-trị của thời-đại chúng ta, dồn dập đến đổi các nhà quan-sát cũng phải hoang-mang không biết ngày mai xảy ra những việc gì. Những nhà bác-học, những nhà phát-minh, đứng trước thời cuộc nghiêm-trọng đến phải bi-quan mà cho rằng ngày Tận-Thế sắp xảy ra và trở lại ghê tởm cho công-trình phát-minh của mình. Nhưng nên hiểu thế nào là Tận-Thế? Ông Walther không đồng ý với các nhà bác-học kia hiểu Tận-Thế là một cuộc chấm dứt vũ-trụ hay địa-cầu. Theo ông, khi nói Tận-Thế có nghĩa là chấm dứt một thế-hệ do con người cai-quản để mở ra một thế-hệ minh-triết dưới sự chưởng-quản của Chúa. Vào thời của Chúa, một hôm tín-đồ có hỏi Chúa rằng: “Thế nào là điềm Ngài giáng lâm và Tận-Thế?” Chúa cho biết: “Sẽ có những điềm trên Trời, trên mặt trăng và các vì sao. Trên quả địa-cầu thì nhiều nơi sẽ có bệnh dịch và nạn đói… sự đau thương ở các nước không biết làm gì… con người thì tinh thần khủng-hoảng trong sự mong chờ những điều xảy đến cho trái đất.” Về những thời-triệu ấy, ông Walther dẫn chứng bao nhiêu bằng-cớ đã xảy ra. Nào là nạn đói kém đã đe doạ hoàn-cầu: Hy-lạp, Nhựt-bản, Trung-hoa, Ấn-độ, Nga… nào là những trận động-đất một ngày một lan rộng, phá hủy bao nhiêu công-trình kiến-trúc và giết hại biết bao sinh-linh vào thế-kỷ thứ XVIII. Người ta phải hoảng-hốt tự hỏi tại đâu có sự sát hại ấy, và sát hại để làm gì? Nào là những điềm Trời đã xảy ra ứng với lời tiên-tri của Chúa như cuộc thiên ám địa-hôn ở thành Lisbonne năm 1755 những vì sao băng mà ông J.H Fabre đã tường thuật. Nhưng càng thảm-khốc và khủng-khiếp hơn nũa là những cuộc chiến-tranh, những thảm hoạ xảy ra ở các nước.

0972 873 962