TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 205 ĐẾN 210 (6 SỐ)

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TCBK205-210
Nhà xuất bản: Bách Khoa
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 6 số đóng chung

Giới thiệu sách

Tạp chí Bách Khoa 6 số đóng chung từ số 205 đến 210, đóng chung bìa xưa, 6 số còn nguyên bìa trước, mất bìa sau, ruột đẹp.

Bách Khoa là tạp chí bán nguyệt san, mỗi tháng phát hành hai số. Tổng cộng trong suốt hơn 18 năm tồn tại, từ 15-1-1957 đến 30-4-1975, Bách Khoa đã in được 426 số. Trong thời gian tồn tại, Bách Khoa có 2 lần đổi tên. Lần thứ nhất là đổi từ Bách Khoa (1/1957 đến 1/1965) thành Bách Khoa thời đại (2/1965 đến 12/1969). Lần thứ hai là đổi từ Bách Khoa thời đại thành Bách Khoa (1/1970 đến 4/1975).

Nội dung bài vở của Bách Khoa có thể được chia làm ba phần như sau: Phần biên khảo – nghị luận: gồm các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giáo dục, triết học, văn hóa, tôn giáo, sử-địa, khoa học, v.v…phần văn nghệ: gồm truyện ngắn, truyện dài, truyện dịch, thơ, đàm thoại, phỏng vấn, tùy bút, hồi ký, bút ký…và phần tin tức: gồm tin chính trị, tin văn nghệ, tin khoa học. (bắt đầu từ số 195/1965).

0972 873 962