TÊN LÀNG XÃ VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ 19

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TLXVNDTK19
Tác giả: Viện Hán Nôm
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 1981
Số trang: 647

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "tên làng xã việt nam đầu thế kỷ 19" do Dương Thị The, Phạm Thị Thoa dịch và biên soạn, sách dày 647 trang được nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội ấn hành năm 1981. Ấn bản đang lưu giữ  tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn, ruột sách đủ trang.

"Tên làng xã việt nam đầu thế kỷ 19" - Giới thiệu hệ thống tên làng xã Việt Nam vùng đất liền thuộc các tỉnh từ Nghệ An trở ra ở giai đoạn đầu thế kỷ XIX. Thống kê các tên gọi từng địa phương từ trấn, xứ, đạo, huyện, phủ, tổng, xã, thôn... theo hệ thống từ cao xuống thấp; tên gọi các địa phương được sắp xếp theo hệ thống chữ cái a, b, c.

0972 873 962