THÀNH CÁT TƯ HÃN 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TCTHVKK
Tác giả: Vũ Khắc Khoan
Nhà xuất bản: Quan Điểm '
Năm xuất bản: 1962
Số trang: 190

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thành Cát Tư Hãn" của tác giả Vũ Khắc Khoan, sách do nhà xuất bản Quan Điểm ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng: Sách đẹp, nguyên bìa gáy. Thành Cát Tư Hãn là tác phẩm kịch của Vũ Khắc Khoan, chữ xếp tại nhà in Kim Lai, bìa do họa sĩ Thái Tuấn trình bày. Sách dày 190 trang.

Thành Cát Tư Hãn trở thành một trong những vở bi tráng kịch đầu tiên của Việt Nam viết theo đúng truyền thống tragédie của Hy Lạp. Cái chết của Thành Cát Tư Hãn chỉ là một cái cớ, một thác ngôn về thân phận con người đối chất với định mệnh. Tác phẩm là một thác ngôn về sự đối đầu tay ba giữa chiến thắng, chiến bại và nghệ thuật.

Thấm nhuần sâu sắc tinh thần bi tráng kịch cổ điển Tây phương, Vũ Khắc Khoan trong màn giáo đầu vở Thành Cát Tư Hãn, viết năm 1962, đã nhắc đi nhắc lại hai lần: "Thành Cát Tư Hãn chỉ là một cái cớ ". Bởi vì ông không trình bày nhân vật Thành Cát Tư Hãn như một khuôn mặt lịch sử mà ông mượn tình thế của Thành Cát Tư Hãn để nói đến những việc khác, ông đã đẩy Thành Cát Tư Hãn từ tư thế lịch sử sang tư thế bi tráng kịch. Và Thành Cát Tư Hãn trở thành một trong những vở bi tráng kịch đầu tiên của Viêt Nam viết theo đúng truyền thống tragédie của Hy Lạp.

Vở kịch trình bày cuộc đối đầu tay ba giữa Thành Cát Tư Hãn, vị Đại hãn bách chiến bách thắng Mông Cổ, với Cổ Giã Trường, đại tướng Tây Hạ cũng là kẻ chiến bại. Và Sơn Ca, em ruột Cổ Giã Trường, người nghệ sĩ, kẻ tự do, không tham dự cuộc chiến. Tác phẩm là một thác ngôn về sự đối đầu tay ba giữa chiến thắng, chiến bại và nghệ thuật.

0972 873 962