THẤT KIẾM THẬP TAM HIỆP

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TKTTHPVD
Tác giả: Khuyết danh
GIÁ BÁN: 4.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thất kiếm thập tam hiệp" do dịch giả Phạm Văn Điều chuyển sang Việt ngữ, sách được nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã ấn hành năm 1951. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách trọn bộ 4 cuốn dày 864 trang, lõi sách chắc chắn.

Bộ sách gồm các chương:

Hồi thứ nhất:

Từ công tử khinh tài hiếu khách

Lê đạo nhân trọng nghĩa truyền đồ

Hồi thứ hai:

Hải âu từ trổ tài rồi từ biệt

Hạc dương lầu nhóm khách lại thi nghề

Hồi thứ ba:

Ngũ thiên bảo cả phá viện Nghi xuân

Phát thiên điểu bị roi chàng Văn Hiếu

Hồi thứ tư:

Vì bắt gái Tiểu bá vương bị đánh

Bởi bị oan Phuong quốc tài lánh thân

Hồi thứ năm:

Từ định Phiêu đi kiếm Nhất chi mai

Ngũ thiên hùng lén xuống Cửu long sơn

0972 873 962