THIỀN HỌC GIẢNG THOẠI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: THGTTVCK
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Thiền học giảng thoại” của tác giả Trường Thiếu Tề, sách do dịch giả Hân Mẫn phiên dịch, được Tu viện Chơn Không Vũng Tàu và nhà Tri Thức ấn hành năm 1975. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp, gáy sách đẹp, sách dày 317 trang.

“Thiền học giảng thoại” một tác phẩm thiền mang tính chất bác học, được Trương Thiếu Tề diễn dịch bằng lối bạch thoại. Nội dung quyển sách phần lớn dựa vào hai cuốn: Võ Môn Quan và Bích Nham Lục của Viên Ngộ. Trong đây, tác giả ân cần nhắc nhở những tâm hồn khao khát tuyệt đối cần phải giải trừ những trí kiến, những khái niệm về thiền đã có từ trước đến nay, cần phải thể nghiệm bằng hành vi thực tiễn; phải mạnh dạn tuyệt đối phủ định tự kỷ và những gì thuộc về tự kỷ. Tác giả còn trình bày cả phương pháp phủ định tự kỷ, phương pháp “mặc chiếu” của Thiền Tào Động chú trọng đến việc toạ Thiền và phương pháp “tham cứu công án” của Thiền Lâm Tế. Đối với việc tham cứu công án, tác giả đặc biệt chú trọng đến công án Vô của ngài Triệu Châu- một công án mà xưa nay Cổ Đức hằng tán dương. 

0972 873 962