THIỀN LÂM BẢO HUẤN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TLBHPG
Tác giả: Khuyết danh
Dịch giả: Thích Thanh Kiểm
Nhà xuất bản: Vĩnh Tiến
Năm xuất bản: 1974'
Số trang: 500
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thiền lâm bảo huấn" do dịch giả Thích Than Kiểm phiên dịch, sách do nhà xuất bản Vĩnh Tiến ấn hành năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 500 trang, lõi sách chắc chắn, ruột sách đẹp, chữ in rõ.

Giáo pháp của Phật Đà được ghi chép trong Tam tạng là Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Ta thường gọi là Tam tạng Thánh giáo. Giáo điển của Phật giáo ngoài 3 phần trên, còn có một phần được ghi chép những lời nói và việc làm có tính cách siêu việt của các cổ nhân được tập trung lại gọi là phần ngữ lục.

Thiền Lâm bảo huấn đây chính là phần ngữ lục. Nội dung của sách Bảo Huấn được chia làm 4 quyển, gần 300 thiên, mỗi thiên đều là những lời vàng ngọc để răn dạy về cách tu thân sử thế, đều là những kỷ cương yếu lĩnh về cách trụ trì, hoằng đạo của các bậc thạc đức danh tăng. Mỗi ý tưởng mỗi câu văn đều là những khuô vàng thước ngọc để kẻ hậu học noi theo, đều là những tấm gương chói lọi sáng người để soi chung cho hậu thế. Thế nên những người nột tử có chí hướng kế vãng khai lai, truyền thừa tổ nghiệp đều phải học hỏi và bắt chước.

0972 873 962