THIỀN VÀ LÃO TRANG 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TVLTNDDN
Tác giả: Ngô Di
Dịch giả: Đồ Nam
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 202

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thiền và lão trang" của tác giả Ngô Di, sách do dịch giả Đồ Nam phiên dịch, được một nhóm người học phật ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 202 trang, không mất trang. Chữ đẹp, rõ, không nhòe, lõi sách chắc chắn.

Thiền là một môn học rất cao siêu, chỉ có chứng ngộ thì mới thông đạt, như người uống nước, lạnh hay ấm tự mình biết, không thể nói ra. Một khi nói ra thì đã không phải là đệ nhất nghĩa rồi. Tuy thế nếu không nhờ văn tự bát nhã để đi đến quan chiếu bát nhã, thì làm sao chứng được thực tướng bát nhã. Cũng như nếu không mượn ngón tay để trỏ mặt trăng thì sao thấy mặt trăng, chỉ cần người đọc không nên chấp ngón tay là mặt trăng hoặc nhận lầm ngón tay là mặt trăng là mặt trăng mà thôi. 

Kẻ bất tuệ nầy đã bao nhiêu năm nghiên cứu về thiền học qua những kinh ddiern sách vở của các vị tổ sư trong thiền tông để lại, và các bực thiền đức nổi danh cận đại, như các ngài hư vân, Huệ Quang. Và đã nhiều phen muốn tìm cầu một vị thiện tri thức để làm đạo sư dắt dẫn mình trên con đường tu thiền phật pháp, nhưng vì nghiệp sâu chướng nặng, nên chưa có duyên gặp vị đạo sư nào có khả năng đưa mình vào con đường thiền chân chính....

Trong cuốn sách này, tác giả trình bày rất rõ ràng và khéo léo lý thuyết và sự diễn biến của thiền học, lại đem tư tưởng của Lão, Trang , một phái triết học rất uyên thâm của Trung Quốc ra so sánh và dung hội, thật rất bổ ích cho các bạn muốn đi sâu vào tư tưởng cao siêu của Đông Phương. 

Với sứ mạng gìn giữ và phát huy những tác phẩm xưa cũ có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Cùng với tâm huyết và sự nổ lực không ngừng nghỉ để mang những tác phẩm thật sự chất lượng về nội dung và lưu truyền những giá trị tốt đẹp của sách xưa đến với bạn đọc. Chúng tôi tin chắc rằng tác phẩm này là một sự trải nghiệm tuyệt vời, và là tác phẩm có giá trị trong tủ sách của bạn.

0972 873 962