THƠ NÔM PHƯỚC MÔN - ẤN PHẨM CÓ BÚT TÍCH CỦA SOẠN GIẢ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TNPMNT1959
Tác giả: Nguyễn Thúc
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1959
GIÁ BÁN: 1.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thơ Nôm Phước - Môn" do cụ Nguyễn Thúc sao lục và chú thích, tựa của ông Thái Văn Kiểm, Nguyễn Huyền Anh trình bày. Sách do tác giả ấn hành năm 1959. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có thủ bút và chữ ký của cụ Nguyễn Thúc, gáy sách bị chủ sở hữu trước dán băng keo, ruột đẹp, bìa đầy đủ.

Tập thơ Nôm này là thành quả sao- lục và chú thích rất công phu của cụ Nguyễn Thúc. Ngoài các bài thơ, cụ còn biên soạn rành mạch tiểu sử, gia phả họ Nguyễn Hữu, giòng giống của Nguyễn Trãi. 

Tập thơ lưu lại những thi bút của Nguyễn Hữu tiên sinh- là người tiêu biểu cho thế hệ giao thời, phân vân giữa hai nguồn tư tưởng Đông- Phương và Tây- Âu. Ôngn mượn thi ca để ký thác nỗi lòng, song trái với thành kiến đương thời, Tiên sinh thích làm thơ Nôm hơn thơ chữ Hán để diễn tả tư tưởng và tâm tình. Có lẽ, Tiên sinh cho rằng làm thơ Nôm mới giữ được đặc tính cho con người Việt Nam và mới góp phần tài bồi cho nền văn học thuần tuý của quốc gia. 

Thơ Tiên sinh không cầu kì gọt giũa, mà giản dị tự nhiên, dễ hiểu và đi sát với thực tế nhưng cũng không kém phần trang nhã, ý nhị, lãng mạn, nhẹ nhàng mà bay bướm:

"Đủ ý, đủ câu, là có cách, 

Trơn vần, trơn chữ, nói ra bề.

Tả cho thực cảnh y như thấy

Nói hết chân tình hẳn dễ nghe..."

0972 873 962