THƯ SINH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: THUSINH
Tác giả: Minh Đức
Nhà xuất bản: In Tại Paris
Năm xuất bản: 1962
Số trang: 43

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thư Sinh" của tác giả Minh Đức, đây là 2 tập kịch của tác giả: Thư Sinh và Trương Chi. Sách được ấn hành tại Paris năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 43 trang, đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của tác giả. 

Cảnh nhà nghèo của một thư sinh

một bàn gỗ, một ghế, vài bức mành,

Một giường tre,

Đàn tì bà treo nơi tường;

Trên bàn: sách, vở, nghiên bút.

Thư sinh đầu vấn khăn, mình mặc áo vát.

Hai người đẹp, mặc xiêm y cổ.

0972 873 962