THÚ XEM TRUYỆN TÀU 

Tình trạng: Còn 2 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TXTTVHS
GIÁ BÁN: 2.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thú xem truyện tàu" do tác giả Vương Hồng Sển biên soạn, tác giả tự ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn phẩm đang được lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bìa và gáy nguyên vẹn. Ruột sách đẹp, đầy đủ trang, bìa sách có hình con phượng.  Sách gồm 327 trang. Tác phẩm này nằm trong bộ Hiếu cổ đặc san số 2 in lần đầu tiên năm 1970. 

Hiếu Cổ Đặc San mở đầu bằng tập 1, luận về " Phong lưu cũ mới ". Trong tập số 2 này là " Thú xem truyện Tàu ", gồm cả thảy 10 bài như đã kể trong mục lục in nơi trang chót. 

Tác phẩm này viết lại những câu chuyện Tàu. Từ những tích ngựa hay, lựa rút ra từ truyện.  "Những ai đã đọc đến Tam Quốc, không còn lạ gì với ngựa Xích Thố. Trước vốn của Lữ Bố, sau về tay Quan Vân Tường. Quan một ngày ruỗi dung ngàn dặm, lướt qua năm ải chém đầu sáu tướng dễ ợt. Một phần cũng vì có sức ngựa hay. Khảo qua bộ Trọng Tương vấn Hớn. Thấy kể thêm rằng sáu tướng ấy nguyên tiền kiếp là bộ hạ của Hạng vương, bởi ham hầu tước, ham giàu sang, dành chém đầu chúa cũ đem thủ cấp nạp cho Hán Bái Công, cho nên qua đời Tam Quốc, Diêm Vương, do theo án Trọng Tương xử, bắt đầu thai làm sáu tướng canh giữ năm ải, để cho Vân Quàn Trường, tức hậu thân của Hạng V, có dịp chặt đầu những kẻ đáng kiếp làm tôi hai lòng phản chúa."

Với sứ mạng gìn giữ và phát huy những tác phẩm xưa cũ có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Cùng với tâm huyết và sự nổ lực không ngừng nghỉ để mang những tác phẩm thật sự chất lượng về nội dung và lưu truyền những giá trị tốt đẹp của sách xưa đến với bạn đọc. Chúng tôi tin chắc rằng tác phẩm này là một sự trải nghiệm tuyệt vời, và là tác phẩm có giá trị trong tủ sách của bạn. 

0972 873 962