THUÝ KIỀU TRUYỆN TƯỜNG CHÚ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TKTTC
Tác giả: Nguyễn Du
Năm xuất bản: 1973
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thuý Kiều Truyện Tường Chú" do cụ Trúc Viên Lê Mạnh Liêu phiên dịch và phụ chú, Cụ Chiêm Vân Thị chú đính. Sách do nhà xuất bản Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bộ sách gồm bộ 2 cuốn: cuốn 1: 316 trang tiếng Việt, 139 trang tiếng Hán. cuốn 2: 296 trang tiếng Việt, 180 trang tiếng Hán.

Truyện Thúy Kiều là một áng văn chương kiệt tác của cụ Tiên Điền Nguyễn Du, phóng tác theo một cuốn tiểu thuyết chữ Hán, nguyên trước in bằng chữ Nôm, vốn là một lối chữ không có qui củ nhất định. Đến thời kỳ Quốc ngữ thịnh hành, truyện ấy lại được in ra Quốc ngữ. Mỗi lần in, các nhà học giả lại lấy ý riêng sửa chữa và chú thích, không phải là không kỹ càng. Nhưng càng sửa chữa thì chác rằng lại càng xa dần nguyên bản. Bởi thế cho nên có nhiều chỗ mỗi người đọc một cách khác nhau, cho tới giờ, các độc giả vẫn không phải là không còn thắc mắc.

Truyện Thúy Kiều là một áng văn chương kiệt tác, đứng vào hàng đầu các tác phẩm văn Nôm nước ta! Không những toàn quốc ai cũng hoan nghênh, cả đến các vị hiền triết nước ngoài cũng đều công nhận là một áng văn chương bất hủ. Được cụ Chiêm Vân Thị ra công kê cứu chú đính, quả là một công trình vĩ đại! Đã đính chính được biết bao nhiêu chữ sai với nguyên văn; lại phát minh được biết bao nhiêu ý nghĩa mà ít người để ý nghĩ tới; thực đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết vào đây! Cụ không những đã giúp ích cho đời rất nhiều, mà còn là một người có công lớn của Hồng Sơn tiên sinh. Thực vậy, nếu không được cụ Chiêm Vân Thị chú đính dẫn giải, thì tinh hoa truyện Kiều có thể sẽ lu mờ lệch lạc dần. Hồng Sơn tiên sinh mà thấy đời sau có người bộc bạch những tinh thần ý nghĩa cao kỳ của văn chương mình, thì hẳn cũng mỉm cười nơi chín suối.

0972 873 962