TIỂU THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TTPGTTL
Tác giả: Kimura Taiken
Năm xuất bản: 1969
Số trang: Trọn bộ 2 cuốn

Giới thiệu sách

Bộ sách “Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận” của tác giả Kimura Taiken do thầy Thích Quảng Độ dịch ra Việt ngữ, Ban Tu thư Đại học Vạn Hạnh ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa, gáy nguyên vẹn, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.

Cuốn “Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận” gồm các nội dung sau: 

- Tổng tự: gồm có 05 tiết, cho chúng ta thấy sự dị, đồng giữa Nguyên thuỷ Phật giáo và A-Tỷ- Đạt- ma Phật giáo như thế nào. Sự phân phái và A- Tỷ- Đạt- ma của các phái ra sao, A- Tỷ- Đạt- ma Luận Thư bắt nguồn từ bao giờ, quá trình phát đạt của chúng ra sao và yếu nghĩa của A- Tỷ- Đạt- Ma là gì..

- Bản luận: Ở phần này gồm có 06 thiên lớn: 

- Thiên thứ nhất: Phật Đà luận cho thấy các nhận xét của các học giả A- Tỷ- Đạt- ma về sự xuất hiện của đức Phật ở thế gian này, luận từ Bồ Tát suốt đến Phật Thân Quan. 

- Thiên thứ hai: yếu tố thành lập vũ trụ, thuyết minh về vũ trụ vạn hữu được thành lập như thế nào, thuyết minh từ bản chất tồn tại, các loại yếu tố cho đến Nhân Duyên Luận. 

- Thiên thứ ba: là thế giới quan, trước hết trong phần tổng luận, nói rõ về định nghĩa Thế Giới Quan, kế đó, thuyết minh Thế Giới Quan của Phật giáo nguyên thuỷ…

- Thiên thứ tư là Tâm Lý Luận, từ cái gọi là tự thể của tâm, tướng nhất của tâm, tác dụng của tâm...để nói về những hoạt động tâm lý phức tạp của người ta…

- Thiên thứ năm: Luân Lý Luận, trong đó chia ra 08 chương, nói rõ về hành vi đạo đức và nói rõ do hành vi mà có luân hồi, ba tính thiện, ác, vô ký, mối quan hệ giữa ba tính và các tác dụng phụ của nó như thế nào…

- Thiên thứ sáu: Tu Đạo Luận cho ta thấy tại sao phải tu đạo, nguyên tắc tu đạo là gì?

0972 873 962