TRẦN ĐỖ DŨNG

TRẦN ĐỖ DŨNG

TRẦN ĐỖ DŨNG

Trần Đỗ Dũng (sinh năm 1939) ở độ tuổi trên dưới 30 đã cho xuất bản hai cuốn sách giá trị về Claude Lévi-Strauss (Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại, 1967) và René Descartes (1974), đồng thời viết những bài báo đặc sắc trên tạp chí Trình Bày. Ông mất năm 2010 ở Texas.

 

  • Các tác phẩm:
  • Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại, 1967

 

LUẬN LÝ VÀ TƯ TƯỞNG TRONG HUYỀN THOẠI - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại" do tác giả Trần Đỗ Dũng biên soạn, sách được nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 220 trang, ruột sách đẹp, số trang đầy đủ. Đây là ấn bản đặc biệt, giấy trăng, lõi sách chắc chắn. Claude Lévi Strauss là một nhà học dân kiêm học triết nổi tiếng ở phương Tây vào giữa thế kỷ...
0972 873 962