TƯ TƯỞNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TTVDHVH
Tác giả: Nhiều tác giả
GIÁ BÁN: 4.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tư Tưởng" của Viện Đại Học Vạn hạnh, sách được ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu gồm 3 cuốn (5 tập: tập 1, tập 2 và 3 in chung, tập 4 và 5 in chung). Sách có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách đủ trang, lõi sách chắc chắn.

Viện Đại học Vạn Hạnh không chỉ đào tạo về Phật giáo; mà còn là một trung tâm hàng đầu về khoa học nhân văn - trong những tháng năm đầy biến động, của Đạo lẫn của Đời. Tinh thần của Vạn Hạnh chính là VÔ ÚY- TRÍ HUỆ- KHAI PHÓNG; và tinh thần ấy chẳng thể hiện ở đâu rõ bằng trong Tư Tưởng. Hãy cùng lắng tai nghe lại lời Bản thệ của Viện Đại học Vạn Hạnh:

Tạp chí Tư Tưởng tập hợp được hàng loạt gương mặt trí thức thời danh - mà rất nhiều người trong số họ đã trở thành huyền thoại: Phạm Công Thiện, Thích Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát, Nguyễn Đăng Thục, Ngô Trọng Anh, Kim Định, Lê Tôn Nghiêm, Vũ Văn Mẫu..... Cũng chỉ có tinh thần Viên dung vô ngại của Phật Giáo mới đủ dung chứa từng ấy chân trời tư tưởng gió Á mưa Âu. Những vị giáo sư Vạn Hạnh không phải là những tri thức tháp ngà; mà họ là những con người dấn thân thực sự, những vị Bồ tát "dùng gươm trí huệ chém vô minh"; chém đứt luôn những thiên kiến và giáo điều, hận thù và giả dối.

0972 873 962