TỤC NGỮ LƯỢC GIẢI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TNLGVH
Tác giả: Lê Văn Hoè
Nhà xuất bản: Ziên Hồng
Năm xuất bản: 1957
Số trang: 225

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tục ngữ lược giải" do tác giả Văn Hòe (Cụ Vân Hạc Lê Văn Hoè) biên soạn, sách được nhà xuất bản Ziên Hồng ấn hành năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách dày 225 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn.

Tục ngữ ta, nhiều câu rất khó hiểu. Khó hiểu hoặc vì lời quá vắn tắt, hoặc vì ý tưởng bỏ lửng giữa chừng, hoặc vì chữ dùng quá cổ.
Không những anh em thanh niên học sinh, ngay người lớn chúng ta, nhiều khi cũng không khỏi lúng túng trước ý nghĩa một vài câu tục ngữ.
Vốn yêu chuộng quốc văn, quốc học, chúng tôi chú trọng đến tục ngữ Việt Nam đã từ lâu.
Trong khoảng những năm 1937-1938 trên các báo Việt Báo, Việt Cường ngoài Bắc, Công Luận trong Nam, tôi đã có dịp giải thích ý nghĩa một số tục ngữ.
Rồi sau, trải qua nhiều địa phương, tiếp xúc với nhiều nghề nghiệp, những điều tai nghe mắt thấy cùng những kinh nghiệm bản thân đã giúp chúng tôi hiểu thêm một số tục ngữ cần phải giải thích.
Nay nhận thấy đầu bài luận thi Sơ học hoặc thi vào trường trung học công, thường đòi hỏi thí sinh giải nghĩa tục ngữ, và nhiều thí sinh đã phải cắn bút; Chúng tôi liền nảy ý định đem kết quả sưu tầm nghiên cứu tục ngữ trong mấy năm nay góp với anh em thanh niên dùng làm tài liệu tham khảo trong các giờ nghị luận hoặc giảng văn, may giúp ích một phần nào cho việc học quốc văn chăng.
Dĩ nhiên, sách này chỉ giải thích sơ lược đại ý mà thôi, không đi sâu vào lai lịch hay là điển cố các tục ngữ. Và cũng không thể giải thích hết thảy các tục ngữ Việt Nam, mà chỉ giải nghĩa những câu cần phải giải nghĩa, và đã tìm thấy nghĩa.
Những điều tai nghe mắt thấy, những kinh nghiệm hiểu biết của một người, dù sao cũng chưa thể đầy đủ được. Những khuyết điểm sai lầm trong sách, nếu có, chúng tôi mong được các bậc cao minh sẵn lòng chỉ giáo cho.
Ngày 6 tháng 5, 1952.
Soạn giả.

0972 873 962