TƯƠNG GIAO TRONG DỊCH VỤ XÃ HỘI CÁ NHÂN 

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TGTDVXHCN
Tác giả: Pelix P. Biestex
Dịch giả: Vũ Thị Kim Lan
Nhà xuất bản: Tủ Sách Xã Hội
Năm xuất bản: 1972
GIÁ BÁN: 400.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tương giao trong dịch vụ xã hội cá nhân" của tác giả Pelix P. Biestex, sách do dịch giả Vũ Thị Kim Lan phiên dịch, được ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, được bao bọc cẩn thận. Dày 164 trang, ruột sách đầy đủ trang.

Dịch vụ xã hội cá nhân là " nghệ thuật dùng sự hiểu biết về giao tế nhân sự, và kỹ thuật huy động khả năng của từng cá nhân, cùng tài nguyên của cộng đồng để giúp cá nhân thích nghi với hoàn cảnh". Theo định nghĩa này dịch vụ xã hội cá nhân có mục đích " thích ứng", tức là giải quyết một số vấn đề, đáp ứng một nhu cầu, hay tiếp nhận một dịch vụ, phương tiện của dịch vụ cá nhân là huy động những tiềm lực nơi cá nhân và những tài nguyên thích hợp của cộng đồng, hay cả hai tùy nhu cầu của mỗi thân chủ của cơ quan xã hội. 

Sự hiểu biết về giao tế nhân sự rất cần thiết cho nhân viên phụ trách xã hội cá nhân, vì những người này ảnh hưởng mật thiết đến đời sống của người khác. Muốn hiểu biết một người, cần biết những đặc tính của bản chất con người, phải biết tâm tính con người phát triển, thay đổi, phản ứng với những khó khăn trong đời sống một cách bình thường hay khác thường như thế nào. 

0972 873 962