TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TMKLVTL
Tác giả: Vũ Tài Lục
Nhà xuất bản: Ngân Hà Thư Xã
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 362

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Tướng mệnh khảo luận" của tác giả Vũ Tài Lục, do Nhà xuất bản Ngân Hà Thư Xã ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, còn nguyên bìa gáy, đủ số trang, có bút tích từ người chủ sở hữu trước, sách dày 362 trang, lõi sách chắc chắn.

"Giầu sang, phú quí, cơ cực, bần tiện, cùng thông, thọ yểu đều do mệnh vận và tướng cách mà biết. Tính mệnh vận đặt trên nguyên tắc toán số, xem tướng cách đặt trên nguyên tắc cơ cấu kiến trúc và mỹ học, tuyệt đối không là dị đoan mê tín. Nó chống lại quan niệm mê muội thần quyền và làm giầu thêm cho khoa học nhân văn.

[...] Thiên hình vạn trạng kiếp sống hiện lên bằng hình ảnh rõ rệt tượng trưng cho từng tướng cách hay số cách.

Không có cái học nào đi sâu vào cõi nhân sinh như tướng mệnh học.

Nghiên cứu tướng mệnh học, tri mệnh không có nghĩa là từ bỏ đấu tranh, bó tay bất động, chịu sự an bài. Trái lại, cốt để biết lẽ cùng thông lúc nào đáng làm, lúc nào nên ngưng, lúc nào cần động, cần biến, lúc nào cần tĩnh, cần thủ. Không xuẩn động như lũ thiêu thân. Tri mệnh để tạo cho mình một thái độ thong dong đối với việc đời, ứng phó với những biến động. 

[...] Tri mệnh để xem thường mọi sự, coi vinh nhục cùng một rễ, tử sinh cùng một gốc. Vậy thì lo gì sống chết, sợ gì biến động.

Tri mệnh chính là một triết lý nhân sinh rất cao.

Tri mệnh cũng là một phương pháp đấu tranh rất sát với thực tiễn vậy".

- Trích Dẫn

0972 873 962