NGUYỄN PHÚC ƯNG TRÌNH

NGUYỄN PHÚC ƯNG TRÌNH

NGUYỄN PHÚC ƯNG TRÌNH

Nguyễn Phúc Ưng Trình (1882-1974), tự Kính Đình, hiệu Hiếu Hậu Thị, một nhà nghiên cứu Hán học. 

 

  • Các tác phẩm: 
  • Luận ngữ tinh hoa (1914)
  • Tùng Thiện Vương

 

0972 873 962