VĂN HỌC SỬ TRUNG QUỐC - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA DỊCH GIẢ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VHSTQDQTCK
Tác giả: Dịch Quân Tả
Dịch giả: Huỳnh Minh Đức
Nhà xuất bản: Minh Tâm
Năm xuất bản: 1975
Số trang: 395
GIÁ BÁN: 1.000.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Văn học sử Trung Quốc" của tác giả Dịch Quân Tả, bản dịch và chú giải của dịch giả Huỳnh Minh Đức, sách do nhà xuất bản Minh Tâm ấn hành năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 395 trang. Đặc biệt, đây là bản có thủ bút và chữ ký của dịch giả.

Nền văn học sử Trung Quốc vô cùng phong phú và đa dạng. Để bạn đọc có tư liệu đầy đủ mang tính hệ thống, nhóm tác giả do Chương Bồi Hoàn, Lạc Ngọc Minh giữ nhiệm vụ chủ biên đã biên soạn nên tập sách này. Sách được chia làm ba tập, trình bày chi tiết, cụ thể về các thời kỳ văn học tương ứng với các giai đoạn lịch sử từ đời Tiên Tần, đời Tần - Hán, đời Ngụy - Tấn - Nam Bắc Triều, đời Tùy - Đường - Ngũ Đại, đời Tống, đời Nguyên đến đời Minh, Thanh. Mỗi phần nêu rõ ràng các thể loại văn học gắn liền với các tác giả nổi tiếng: Khuất Nguyên với “Ly Tao” (Tiên Tần), Tư Mã Thiên với bộ Sử ký (Tần - Hán), thi văn và dân ca (Ngụy - Tấn - Nam Bắc Triều), Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Thức... Có thể nói, diện mạo văn học sử Trung Quốc được miêu tả trọn vẹn và hoàn chỉnh trong bộ sách.

0972 873 962