VĂN NGHỆ VÀ PHÊ BÌNH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NTVPBTI
Tác giả: Tam Ích
Nhà xuất bản: Nam Việt
Năm xuất bản: 1949
Số trang: 185

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Văn nghệ và phê bình' của tác giả Tam Ích, sách nằm trong tủ sách Chân Trời Mới ấn hành năm 1949. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách dày 185 trang, lõi sách đẹp, chữ in rõ, mực không nhoè, không lem vào sách.

Lý luận văn học là một khoa học khó. Ta đang chậm, đang thiếu chuyên gia, thiếu phương tiện, thiếu thông tin và nhất là thiếu tổ chức. Chỉ hội thảo không, rõ ràng là chưa đủ. Cần hành động khẩn trương, hiệu quả. Biên soạn một bộ giáo trình Lý luận văn học như mong ước của chúng ta, ai làm và bao giờ làm, bao giờ xong, các phương tiện, chuyên gia? Dịch các công trình lý luận văn học của các trường phái phương Tây, phương Đông, dân tộc một cách có hệ thống cho đào tạo Sau Đại học, cho nghiên cứu sinh tham khảo. Dịch như thế ít nhất có hai cái lợi: tăng tiến trong tích lũy kiến thức, cập nhật hóa thông tin và để thấy cả những ưu, những nhược của các trường phái ấy mà vận dụng hay phê phán... Có thể nói có mênh mang công việc, công việc nào cũng cần người, cần thời gian, phương tiện.

Kể ra thì vấn đề Văn nghệ Việt Nam mà chúng tôi đặt ra trong tập sách này rất rộng lớn - đi quá cả thẩm quyền học thức của tác giả. Nhưng chúng tôi nghĩ: nên đặt ra một vấn đề rồi các bạn văn nghệ sẽ bổ túc sau. Huống gì đây cũng là một bài bổ túc những bài về văn nghệ mà chúng tôi đã viết rải rác hai ba năm nay, đã đăng trên các báo, hoặc đã in thành sách Văn chương và xã hội, Nghệ thuật và nhân sinh, . . .

0972 873 962