VẠN PHÁP TINH LÝ - ẤN BẢN GIẤY TRẮNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VPTLBCpr75
Tác giả: Montesquieu
Dịch giả: Trịnh Xuân Ngạn
Nhà xuất bản: Bộ Quốc Gia Giáo Dục
Năm xuất bản: 1961
Số trang: 175
GIÁ BÁN: 1.500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Vạn pháp tinh lý trích lục" của tác giả Montesquieu do dịch giả Trịnh Xuân Ngạn phiên dịch, được nhà xuất bản Bộ Quốc Gia Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1961. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản đặc biệt bìa cứng xưa, giấy dày, trắng. Sách có tình trạng đẹp nguyên bìa, gáy, ruột rất đẹp, lõi sách chắc chắn.

Nếu trong số vô hạn lượng các sự vật được viết trong cuốn sách này, có sự vật nào, mà trái với điều tôi mong đợi, có thể khiến cho độc giả mích lòng, thì tí ra cũng không có sự vật nào đã được viết với ác ý. Cố nhiên là tôi không có tính thích chỉ trích. Platon cảm ơn trời đã khiến cho ông sinh vào thời đại của Socrate; và tôi thì tôi cũng cảm tạ trời đã khiến cho tôi sinh dưới chính thể trong đó tôi hiện đương sống, và đã muốn rằng tôi tuân lệnh những người mà trời đã khiến cho tôi mến yêu.
Tôi cầu xin một ân huệ mà tôi sợ rằng người ta không ban cho tôi: xin đừng chỉ đọc cuốn sách này trong chốc lát, mà xét đoán một công trình của hai mươi năm làm việc, xin tán thành hay bài xích toàn thể cuốn sách, chứ không nên tán thành hay bài xích vài câu. Nếu người ta muốn tìm kiếm ý muốn của tác giả, người ta chỉ có thể tìm thấy ý muốn ấy trong mục đích của tác phẩm.
Trước hết tôi đã xem xét các người và tôi đã tưởng rằng trong tình trạng luật pháp và phong tục bất nhất vô hạn này, họ không phải chỉ do sở thích của họ hướng dẫn. Tôi đã đặt những nguyên tắc và tôi đã được thấy các trường hợp riêng biệt tự uốn theo các nguyên tắc ấy, lịch sử của tất cả các quốc gia chỉ là kết quả của những nguyên tắc này và mỗi một luật lệ riêng dính líu vào một luật lệ khác hay tùy thuộc một luật lệ khác có tính cách tổng quát hơn.
Khi tôi trở lại thời thượng cổ, tôi đã tìm kiếm tinh thần của thời ấy để không coi những trường hợp thực là khác nhau như là tương tự và không bỏ thiếu những sự khác biệt của những trường hợp có vẻ giống nhau. Tôi không hề rút những nguyên tắc của tôi ở trong những thành kiến của tôi ra, mà rút những nguyên tắc ấy ở bản tính các sự vật. Ở đây, người ta chỉ có thể cảm thấy nhiều sự thực sau khi đã nhận thấy mối quan hệ nó dính liền các sự thực ấy với các sự thực khác
.

0972 873 962