VIỆT NAM DANH NHÂN TỪ ĐIỂN

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VNDNTDNHA
Tác giả: Nguyễn Huyền Anh
GIÁ BÁN: 500.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “ Việt Nam Danh nhân tự điển” do tác giả Nguyễn Huyền Anh biên soạn được nhà xuất bản Khai Trí tái bản lần 3 năm 1972. Ấn bản  đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa còn bìa gốc, sách đầy đủ trang. 

“Đây là lần in thứ ba sách “Việt Nam Danh nhân tự điển”. Kỷ bản sách lần này, tác giả vẫn theo những mục đích và tiêu chuẩn ban đầu khi xuất bản cuốn này: 

Sách “Việt Nam Danh nhân tự điển” của Nguyễn Huyền Anh biên chép thân thế và sự nghiệp của những người Việt Nam, theo các biến chuyển thăng trầm trải qua gầm 4000 năm lịch sử, hoặc đã hy sinh xương máu để chống ngoại xâm, hoặc bằng những đức tính, những cử chỉ cao đẹp, đã giữ lấy nhân phẩm, bảo toàn nếp sống hợp với đạo lý của dân tộc.

Bằng quan niệm “cái quan luận định” tác giả chỉ trình bày một số nhân vật quá cố có những thành tích thật rõ ràng được mọi người công nhận. Những người ấy đều đáng gọi là danh nhân vì họ đã đem tài lực và bằng những cố gắng lỗi lạc phi thường thực hiện được những công cuộc hữu ích, tô bồi cho Đất nước mỗi ngày thêm rạng rỡ, vững vàng.  

0972 873 962