VIỆT NAM LƯỢC SỬ CA

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VNLSCVKT
Tác giả: Võ Khắc Trí
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1969
Số trang: 24

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Việt Nam lược sử ca" của tác giả Võ Khắc Trí, sách do tác giả tự ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 24 trang, chữ in rõ, sạch sẽ, không bị nhoè. 

Mộc hữu bổn, Thủy hữu nguyên

Làm người phải biết tổ tiên giống nòi

đó là một chân lý quá cổ điển. Vài ai đã hãnh diện là con cháu Rồng, Tiên một dân tộc trẻ trung xuôi dòng thời gian đang tranh đấu oai hùng để có một chỗ ngồi xứng đáng dưới ánh nắng mặt trời - không thể nào không muốn biết quá trình dựng nước và cứu nước của ông cha chúng ta, một cách vắn tắt mà rõ ràng.

Các tác phẩm về sử học của nước ta từ trước đến nay xuất hiện khá nhiều, một số lại rất thông thái và đầy đủ, dày nặng nhiều chi tiết, sử liệu tỷ mỹ, nhưng lại quá cao siêu, đối với đám bình dân cần lao của chúng ta muốn am hiểu tổng quát, mau chóng và dễ dàng lịch trình tranh đấu của giống nòi.

Nhắm vào mục đích thực tiễn là phổ biến lịch sử nước nhà qua vài mươi trang, có vần điệu trong số đồng bào thiếu phương tiện học hỏi chúng tôi cho xuất bản tập Việt Nam sử lược ca này.

(Trích lời giới thiệu)

0972 873 962