VIỆT NAM NHÂN VẬT CHÍ VỰNG BIÊN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VNNVCVB
GIÁ BÁN: 900.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Việt Nam nhân vật chí vựng biên" do Thái Văn Kiểm và Hồ Đắc Hàm biên soạn, sách do nhà xuất bản Văn Nghệ ấn hành năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 290 trang.

Muốn biết việc xưa, nên xem truyện cổ. Xem truyện cổ để hiểu cách xử thế, hành sự của người xưa, suy luận và rút kinh nghiệm để xử sự trong thời nay. 

Vì lẽ đó mà ông Phó Duyệt đã khuyên vua Cao Tôn nhà Thương: '' Người ta cần nghe biết cho thật nhiều, để lập nghiệp; muốn vậy phải học những lời dạy của người xưa; nếu không noi theo xưa, cứ tự ý làm, mà được vĩnh viễn trên đời, thì Duyệt này chưa từng nghe vậy! " 

Tiếp theo lời ông Phó Duyệt, Đức Khổng Tử cũng có nói: 

" Ta sinh ra không phải tự nhiên mà biết được mọi việc trái lại phải ham học người xưa, siêng năng tìm tòi vậy đó". 

Nước ta lập quốc từ thời Hồng Bàng tới nay đã mấy chục thế kỉ, trong khoảng thời gian đó, các nhà chép sử đã biên theo từng thời đại những việc hưng vong thành bại, những điều đắc thất thị phi, thảy thảy đều có ghi chép rõ ràng. 

Song các pho sách đều biên soạn bằng chữ Hán, ngày nay khó đem ra phổ biếm, vì rằng chữ Hán mất tính thông dụng như ngày xưa, và do đó những tài liệu quý báu của ta lần hồi có thể bị chìm đắm trong sự lãng quên. 

( Trích lời giới thiệu)

0972 873 962