VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VNPGSLDpre75
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
Nhà xuất bản: Lá Bối
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 466

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Việt Nam Phật giáo sử luận” của tác giả Nguyễn Lang (Một bút danh khác của thiền sư Thích Nhất Hạnh), bìa do hoạ sĩ Đinh Cường thực hiện, Nhà xuất bản Lá Bối ấn hành năm 1973. Ấn phẩm đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt (gáy dán băng keo trong). Sách là một trong hai mươi bản đặc biệt, giấy trắng, có thủ bút và chữ ký của nhà xuất bản.

“Việt Nam Phật giáo sử luận” của tác giả Nguyễn Lang là một công trình tổng hợp được tính cạnh vững chãi của phương pháp biên khảo và kiến thức sâu sắc về giáo lý Phật. Tác giả đã trình bày những dữ kiện lịch sử, phân tích và bình luận những tư tưởng và những hệ thống tư tưởng trong quá trình diễn biến của lịch sử Phật giáo Việt Nam một cách rạch rẽ, khoa học. Cuốn sách này chẳng những hữu ích cho giới Phật học mà cũng sẽ rất hữu ích cho khoa văn học sử Việt Nam. Hiểu được giáo lý căn bản về Phật học, những học giả nghiên cứu về văn học Lý Trần sẽ có được cái nhìn và đánh giá chính xác hơn. Xa hơn, cuốn sách này sẽ có công nhiều cho việc nghiên cứu văn học và tư tưởng Việt Nam. 

0972 873 962