VIỆT NAM PHẬT GIÁO TRANH ĐẤU SỬ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: SP002713
Tác giả: Tuệ Giác
Nhà xuất bản: Hoa nghiêm
Năm xuất bản: 1964
Số trang: 445

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Việt Nam Phật giáo tranh đấu sử” của tác giả Tuệ Giác được nhà xuất bản Hoa Nghiêm ấn hành năm 1964. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo. Bìa, gáy và ruột rất đẹp, lõi sách chắc chắn.

“Một tác phẩm có giá trị đi vào lịch sử là phải có những tài liệu sống đối với dân tộc và người cầm bút viết Sử cần có sự suy diễn công bằng để không vì hoàn cảnh mà bị chi phối đến sai lệch thiên chức. 

Cuốn “Việt Nam Phật giáo tranh đấu sử” này được viết với tính chất phô diễn những tinh hoa của một tôn giáo cổ truyền là Phật giáo và ghi chép những tài liệu trong thời gian Phật nạn 2507 vừa qua…

Do vậy, có thể nói cuốn “Việt nam Phật giáo tranh đấu sử” của Tuệ giác là một tác phẩm viết đúng thực tại, là một tài liệu hữu ích cho tương lai.

Tôi hân hoan đón nhận và giới thiệu với các hàng Phật Tử cũng như các bậc trí thức mười phương cuốn: “Việt Nam Phật giáo tranh đấu sử” này với một ý niệm: 

“Khơi dòng lịch sử dân tộc đã có từ mấy nghìn năm nay, những người nối tiếp đã làm hay đang làm hoặc sẽ làm những cái gì tối thiêng liêng quý giá để người sau suy ngẫm và cũng làm theo”... 

(Trích “Lời giới thiệu” do Thượng toạ Thích Tâm Giác viết)

0972 873 962