VIỆT NAM VĂN PHẠM

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VPVNTTK
Nhà xuất bản: Tân Việt
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 212
GIÁ BÁN: 600.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Việt Nam văn phạm" của tác giả Trần Trọng Kim cùng làm với hai cụ Bùi Kỷ và Phạm Duy Khiêm, sách do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 212 trang, kích thước 20x14cm. 

Cuốn Việt Nam Văn Phạm, do Trần Trọng Kim cùng làm với Bùi Kỷ và Phạm Duy Khiêm khoảng năm 1940, trước khi Phạm Duy Khiêm lên đường sang Pháp tòng quân đánh Phát xít Đức, là cuốn sách tiếng Việt, về văn phạm đầu tiên của nước ta. Cuốn sách đầu tiên thôi chứ khảo cứu về ngữ pháp thì Trương Vĩnh Ký đã làm trước đó, nhưng ông viết bằng tiếng Pháp nên không được biết đến, đó là cuốn Grammaire de la langue annamite, NXB Guillaud & Martinon, Saigon, 1883. Bây giờ người ta đánh giá cuốn của Trương Vĩnh Ký rất cao, coi ông là người nghiên cứu ngữ pháp đầu tiên của nước ta, đồng lúc với Ferdinand de Saussure của Pháp thời ấy, và cùng khám phá ra các cấu trúc tương đương. Nhắc lại là de Saussure được coi như ông tổ của ngành nghiên cứu ngữ pháp ngày nay. Trương Vĩnh Ký xứng đáng là nhà bác học đầu tiên của nước ta. 
Cuốn của Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim dựa theo văn phạm các ngôn ngữ Âu châu mà làm nên văn phạm tiếng ta. Nay hẳn đã lỗi thời, không áp dụng được vì ngữ học ngày nay đã tiến bộ xa hơn thế nhiều.

0972 873 962