VÔ MÔN QUAN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: VMMPG
Dịch giả: Trần Tuấn Mẫn
Nhà xuất bản: Lá Bối
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 164

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Vô Môn Quan” của Thiền sư Vô Môn, bản Việt ngữ của dịch giả Trần Tuấn Mẫn, sách do nhà xuất bản Lá Bối ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc đẹp, lõi sách rất đẹp.

Thiền sư Vô Môn, pháp danh Huệ Khai, sinh năm 1183, vào khoảng cuối đời Tống. Ngài đến tham học Thiền sư Nguyệt Lâm tại chùa Vạn Thọ. Nguyệt Lâm là môn sinh đời thứ 8 của Dương Kỳ, thuộc dòng Lâm Tế. Ngài được Nguyệt Lâm cho tham chữ Vô. Qua sáu năm công phu vẫn chưa khai thông được, Ngài phẫn chí, thể quyết không ngủ cho đến ngu vỡ lẽ mới thôi. Sau vì quá buồn ngủ, Ngài đi lững thững ngoài hành lang, mệt mỏi tựa đầu vào một cây cột, chỗ nghe tiếng trống ngọ đánh, bất giác lĩnh ngộ. 

Cuốn “Vô Môn Quan” này được Ngài soạn năm 46 tuổi, khi Ngài làm thủ toạ ở chùa Long Tường. Trước Võ Môn Quan chừng 100 năm trong Thiền tịch cũng xuất hiện một bộ sách lớn là Bích Nham Lục do Viên Ngộ, dòng Lâm Tế, bình xướng 100 bài tụng của Tuyết Đậu về 100 công án mà thành. Sau này, khi nhắc đến Thiền tịch thì không ai có thể có thể bỏ qua hai bộ sách được truyền bá rộng rãi nhất là Bích Nham Lục và Võ Môn Quan. Sở dĩ như thế vì ngoài giá trị tu chứng của tác giả, thể cách hình thành của hai bộ sách cũng bao hàm đầy đủ những yếu tố dẫn dắt cần thiết cho người hành giả trong hoàn cảnh tự học. 

0972 873 962