VỤ ÁN PHAN BỘI CHÂU

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VAPBC
Tác giả: Bùi Đình
Nhà xuất bản: Tiếng Việt
Năm xuất bản: 1950
Số trang: 95

Giới thiệu sách

Ấn phẩm “Vụ án Phan Bội Châu” của tác giả Bùi Đình được nhà xuất bản Tiếng Việt ấn hành năm 1950. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng sách nguyên bìa gáy, ruột dày 95 trang, sách có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của tác giả. 

Phan Bội Châu: Cái tên đó đã gieo vào lòng người Việt Nam biết bao thương mến, cảm phục!

Suốt một đời hy sinh tận tụy cho hạnh phúc của giống nòi, có công đập tan xiềng xích nô lệ để giải phóng dân tộc, khởi xướng phong trào xuất dương, khuyến khích thanh niên lập đảng, bôn ba nay đây mai đó để cổ súy tinh thần ái quốc, thức tỉnh đồng bào, cụ thật đã xứng đáng với cái tên thế nhân đã tặng "Ông tổ cách mạng Việt Nam".

Sưu tầm tài liệu và chép ra đây "Vụ án Phan Bội Châu" chúng tôi chỉ cơ một Ý Nghĩ "làm sống lại trong tâm khảm người dân Việt, một vụ án đã làm sôi nổi một thời, dư luận đông tây, và nhờ đó cách mạng Việt Nam đã trỗi dậy, và hồn nước đã bùng sáng, để dẫn dắt con dân đất Việt tới đài Vinh quang, hạnh phúc.

0972 873 962