VƯƠNG DƯƠNG MINH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: VDMDTND
Tác giả: Đào Trinh Nhất
GIÁ BÁN:

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Vương Dương Minh" của tác giả Đào Trinh Nhất biên soạn, sách do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1975. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách nguyên bìa gáy, tình trạng rất tốt, lõi sách chắc chắn.

"Có điều, sau khi lĩnh hội được nhiều ít, tôi thấy hứng thú lạ lùng. Vương học đưa chúng ta đến chân trờ Nho học mới lạ, khác hẳn tầm con mắt ta quen dòm bấy lâu. Thì ra đạo Nho học mới lạ, khác hẳn tầm con mắt ta quen dòm bấy lâu. Thì ra đạo Nho chỉ mang tiếng oan, chẳng qua người học tự trói mình làm nô lệ nó, chứ nó không ngăn cấm ai tự do tư tưởng, cũng chẳng cản đường rào ngõ tiến hóa của người ta bao giờ. Cái học "trí lương tri" của họ Vương xướng khởi là chứng cớ tư tưởng tự do và thực hành tiến hóa vậy"

- Đào Trinh Nhất -

0972 873 962