XÃ HỘI HỌC CHÍNH TRỊ

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: XHCTH-D-1
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 452 trang
GIÁ BÁN: 1.200.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Xã hội chính trị học" của tác giả Lê Quế Chi do Đại học luật khoa Sàigon xuất bản năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng đủ bìa gáy, ruột và lõi sách chắc chắn, chữ in rõ nét, dày 452 trang.

---------------------------------------------------------------

Đại ý nói, là những khoa học về ý thức hệ, luân lý và chính- trị, cũng cần phải được nghiên cứu cần-thận, như những khoa- học khác, mới có thể thấu hiều và thực-nghiệm được.

Người mới bắt đầu nghiên cứu xã hội chính trị-học, có thề chỉ có một ý muốn tầm thường, là tìm kiếm hiều biết ít nhiều về Xã hội Chính-trị, và Văn hóa của loài người mà thôi.

Nhưng việc tìm hiều đời sống Xã hội chính-trị, làm cho kiến- thức người nghiên cứu thêm dồi dào, trí tuệ minh mẫn, giúp họ có thể phán xét một cách khách-quan, những hiện-tượng quanh mình, nhờ những kết quả sưu tầm khoa học của các nhà xã hội chính trị học tích-trữ, tập trung, nhất là trong mấy mươi năm gần đây."

0972 873 962