XỨ TRẦM HƯƠNG

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: XTHQTPre75
Tác giả: Quách Tấn
Nhà xuất bản: Lá Bối
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 480 trang

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Xứ trầm hương" của tác giả Quách Tấn, do Nhà xuất bản Lá Bối ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn bìa gáy, bìa sau làm lại, gồm 480 trang có kèm theo bản đồ.

"KHÁNH HÒA là XỨ TRẦM HƯƠNG.

Nhưng XỨ TRẦM HƯƠNG không phải là Khánh Hòa Tỉnh chí.

Bởi Địa Phương Chí, thiết tưởng, phải do nhà Địa Lý Học chuyên môn hoặc người địa phương lịch lãm ra công biên khảo, thì mới nói được đầy đủ những gì đáng nói, cần nói, và những gì nói ra mới thật chính xác, mới có sinh khí, mới phản ánh đúng chân diện mục của nước non.

Tôi không phải là nhà Địa Lý Học chuyên môn, lại là người Bình Định. Tự biết không đủ khả năng, không đủ tư cách, lẽ đâu lại đi viết địa phương chí Khánh Hòa.

Viết XỨ TRẦM HƯƠNG, tôi chỉ làm một việc mà nhiều người có thể làm được, nếu muốn, là ghi chép lại những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm trong mấy mươi năm sống cùng non nước Khánh Hòa.

Ghi chép lại vì nhận thấy đẹp, thấy hay, thấy thú, thấy đáng yêu đáng quí, đáng ra công gìn giữ cho đoàn hậu tiến có lòng cùng nước cùng non.

Ghi chép lại hầu mong bạn phương xa ghé mắt rồi đem lòng thương tưởng đến Khánh Hòa mà tôi kinh yêu như bà Nghĩa Mẫu, vì nuôi nấng tôi gần nửa đời người.

Mục đích viết XỨ TRẦM HƯƠNG là thế, và chỉ có thế....".

- Trích Lời thưa 

0972 873 962