XUÂN THU TAM TRUYỆN

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: XTTTKTHK
Tác giả: Khổng Tử
GIÁ BÁN: 11.000.000₫

Giới thiệu sách

Bộ sách "Xuân Thu Tam Truyện" trọn bộ 5 cuốn của tác giả Khổng Tử do dịch giả Hoàng Khôi dịch giải, được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu đủ bộ 5 cuốn: cuốn 1 dày 500 trang, cuốn 2 dày 288 trang, cuốn 3 dày 495 trang, cuốn 4 dày 435 trang, cuốn 5 dày 454 trang. Sách có tình trạng khá tốt. đầy đủ bìa, gáy (cuốn thứ 3 gáy sờn), ruột đẹp.

XUÂN-THU là tên một bộ sử nước Lỗ do Khổng-tử 551-479 trước Tây-lịch kỷ nguyên) ghi chép những việc quan-trọng xảy ra hàng năm, từ đời vua Lỗ Ẩn - công nguyên niên tức là năm thứ 49 đời vua Lỗ Ai-công năm thứ 14, tức là năm thứ 39 đời vua Chu Kinh-vương, trong thời gian 242 năm. Khổng-tử gọi bộ sử-ký ấy là XUÂN-THU.
Sở dĩ có Xuân-thu tam truyện vì văn chép sử của Khổng Phu-tử rất tóm tắt, hàm súc, ít người hiểu thấu, nên về sau có ba học-giả làm thêm "Tam truyện" để giải-thích ý-nghĩa kinh Xuân-thu. Ba học-giả ấy là:
1. Tả-Khưu-Minh, làm Thái-sử nước Lỗ, đồng-thời với Khổng-tử. Khi Khổng-tử trứ-tác xong kinh Xuân-thu, ông làm Tả-truyện để chú-giải và khai-triển. Người ta gọi là "Tả-thị Xuân-thu", cũng gọi là Tả-truyện.
2. Công-Dương-Cao, một vị văn-thần cuối đời nhà Chu, khâm-phục tác-giả và tác-phẩm Xuân-thu, soạn-thảo một bộ sách bổ-túc và phát-huy thêm, gọi là "Công-Dương truyện".
3.Cốc-Lương-Xích, người nước Tần trong đời Chiến-quốc (478-221 trước Tây-lịch kỷ-nguyên), biên-khảo thêm một bộ truyện để bình-giải kinh Xuân-thu, gọi là "Cốc Lương truyện".
Vậy Xuân-thu tam-truyện gồm có chính-văn của Khổng Phu-tử và ba truyện của Tả-Khưu-Minh, Công-Dương-Cao, Cốc-Lương-Xích.
Nay đem dịch "Xuân-thu tam-truyện" tức là dịch luôn một lượt bốn bộ sách.
Theo chương-trình dịch-thuật sách Hán-văn của Bộ giáo-Dục và Thanh-Niên, Trung-Tâm Học-Liệu rất hân-hạnh được cụ Sơn-Mai Hoàng Khôi, một học giả uyên-bác về Việt-văn, Pháp-văn lẫn Hán-văn, nhận phiên-dịch bộ Xuân-thu tam-truyện.
Chúng tôi chân-thành cảm-tạ Hoàng Tiên-sinh cùng Quý-vị trong Hội đồng duyệt sách và trân-trọng giới-thiệu bản dịch bộ Xuân-thu tam-truyện với độc-giả.

LÊ PHỤC-THIỆN
Chuyên-viên Hán-học Trung-Tâm Học-Liệu

0972 873 962