XUÂN VIỆT THI TẬP

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: XVTTXVNV
Tác giả: Xuân Việt
Nhà xuất bản: Người Việt
Năm xuất bản: 1961
Số trang: 100
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Xuân Việt thi tập" của tác giả Xuân Việt, sách do nhà xuất bản Người Việt ấn hành dưới dạng in roneo năm 1961, sách dày 100 trang. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa, gáy sách đã được chủ sở hữu trước gia cố lại, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn.

Có vài bài, ý niệm nảy ra trong lòng tác giả thuở còn ngây thơ, song đến khi trưởng thành mới mang điển ra thi điệu. Còn tập này phần nhiều viết vào hồi 1940  - 1942, trừ một vài bài có đề rõ lúc viết sau khi chiến tranh Việt - Pháp 1945)

Cũng có bài đầu tiên viết bằng chữ Pháp, sau lại diễn bằng tiếng Việt, xem thì biết ngay, vì thế có lẽ không cần báo trước.

Tập so tơ này, xin phép ở Sài Gòn vào năm 1944, song chánh phủ không cho phép. Đến sau khi đảo chánh (9.3-1945) thì được phép in vào tháng 5 dương lịch 1945.

In tại một nhà in ở Sài Gòn, nhưng vừa in xong (9-1945) chưa kịp đóng thành sách thì có cuộc chiến tranh Việt Pháp tại Nam Bộ; nhà in bị phá phách; các cuốn sơ tơ chưa đóng xong bị thất lạc mất cả.

Còn tác giả thì lưu lạc tại Trung Hoa trong 03 năm 1945-1948. Sợ rằng cuốn sơ tơ thất lạc nên cố nhớ lại mà chép ra để khoây khỏa nhớ nước.

(Trích lời tựa)

0972 873 962