ARMAND CUVILLIER

ARMAND CUVILLIER

ARMAND CUVILLIER

Armand Cuvillier (1887-1973) tên đầy đủ là Armand Joseph Cuvillier, là giáo sư triết học và nhà báo người Pháp. Ông sinh ra tại Paris. Ông là cựu giáo sư của Đại học Sorbonne và Giáo sư danh dự của Đại học Paris.

 

  • Các tác phẩm:
  • Các vấn đề triết học

 

CÁC VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC 

Ấn phẩm "Các vấn đề triết học" do tác giả Armand Cuvillier biên soạn, sách do dịch giả Nguyễn Hữu Trọng phiên dịch, được Viện Đại Học Huế ấn hành lần thứ nhất năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, không mất trang, được bao bìa cẩn thận, chữ rõ, dày 568 trang, lõi sách chắc chắn. "Việc học và dạy triết lý ở nước ta thật không phải chuyện gì mới. Từ ngàn xưa, khi cậu học sinh bắt đầu mở quyển sách khai tâm mà ê a : Tam tự kinh, nhân chi sơ,...
0972 873 962