BÀI CA QUẦN ĐẢO

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: BCQDBG
Tác giả: Bùi Giáng
Nhà xuất bản: Nguyễn Đình Vượng
Năm xuất bản: 1973
Số trang: 180

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Bài ca quần đảo" của tác giả Bùi Giáng, sách do nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, áo sách bị rách vài chỗ ở phần gáy, sách dày 180 trang, ruột trang đầy đủ, giấy in trắng, dày, lõi sách cứng cáp.

Trích một số bài thơ trong tập "Bài ca quần đảo"

Quy lai 
Đường vui giấn bước đề huề 
Mộng sầu rớt hột hai bề đầy vai 
Sầu lên chất ngất một ngày 
Sa mù tháng chạp sau này còn rơi

Ngày tản cư 
Vội đi trong phút dùng dằng 
Nhìn khe nhớ suối suối hằng nhớ khe 
Tóc buông hàng liễu hai bề 
Xoã vai từ độ sơn khê điêu tàn 
Phố phường dựng bóng góp vang 
Suối khe hồi phục hai hàng liễu buông 
Bóng vàng hoe ở cuối hương 
Cây hằng trổ ngọn môi hường tà huy

Mịch phượng tung 
Ùn lên ngọn nước bốn mùa 
Núi phơ phất tuyết cổng chùa tịch liêu 
Hai hàng phượng đỏ giấn liều 
Từng cơn quạnh quẽ nắng chiều rỉ hoen

Tập thơ "Bài ca quần đảo" gồm các bài thơ sau:

Mục lục

Quy lai

Ngày tản cư

Mịch phượng tung

Tiễn chân

Ngẫu nhĩ bên đường

Chiều Sàigon

Chiều chiều (I)

Tặng một khu rừng

Lá bay năm mới

Phố thu dịch chuyển

Ghé chân

Em Mọi ôi hôm qua

Sang mùa

Sáng Sàigòn

Đêm Sàigòn

Trở về Chợ Lớn

Chuyện giữa phố

Chân đi

Nói với tuổi ham ăn quà

Nói với tuổi đi tu quá sớm

Mai sau ở chùa

Vĩnh viễn đi tu

Tuy nhiên

Không thuộc bài

Lá cỏ lồ gồ

Ở trong hang

Đêm sang đông

Đêm lễ hội

Đêm ký ức

Chẻ hai

Quán phở cô nương

Tặng bà trời

Giai nhân viếng chùa

Gẫm rằng

Tỳ tử ngủ

Mọi em em Mọi

Chiều đông

Cố sử mai sau

Có lẽ (I)

0972 873 962