Nguyễn Đình Vượng

NÓI CÓ SÁCH

Ấn phẩm " Nói có sách " của tác giả Vũ Bằng, sách do nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, sách dày 280 trang, ruột đầy đủ. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của tác giả. Chữ sách in rõ, lõi sách chắc chắn. Phong trào kháng chiến chống Pháp đã đến với ta kèm theo...

BÀI CA QUẦN ĐẢO

Ấn phẩm "Bài ca quần đảo" của tác giả Bùi Giáng, sách do nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng ấn hành lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, áo sách bị rách vài chỗ ở phần gáy, sách dày 180 trang, ruột trang đầy đủ, giấy in trắng, dày, lõi sách cứng cáp. Trích một số bài thơ trong tập "Bài ca quần đảo" ...

CHO TRẬN GIÓ KINH THIÊN

Ấn phẩm "Cho trận gió kinh thiên" của tác giả Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, bìa sách do họa sĩ Nguyễn Đồng trình bày, được nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn bìa, gáy bị hư, sách đầy đủ trang, dày 354 trang, lõi sách chắc chắn. Lấy chất liệu từ đời sống của bà con nông dân, cụ thể Vĩnh Long, nơi tác giả sinh ra, tác giả dựng lại với những câu...

LỬA RỪNG 

Ấn phẩm "Lửa rừng" của tác giả Vũ Hạnh, sách do nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách rất đẹp, sách dày 293 t rang, lõi sách chắc chắn. Bìa do hoạ sĩ Duy Thanh trình bày. Nhà văn Vũ Hạnh tên thật là Nguyễn Đức Dũng, quê ở xã Bình Nguyên, huyVũ Hạnh ện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông sinh ra...
0972 873 962