THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: TNMH-N-1
Tác giả: Vũ Bằng
Nhà xuất bản: Nguyễn Đình Vượng
Năm xuất bản: 1972

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Thương nhớ mười hai" của tác giả Vũ Bằng, được Nguyễn Đình Vượng ấn hành năm 1972. Sách đang được lưu giữ tại Quán sách mùa thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi chắc chắn. Đây là một trong những cuốn sách viết về Hà Nội rất kinh điển. Thương nhớ mười hai là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Vũ Bằng.

Tôi ghi lại “Thương nhớ Mười Hai” không nhằm mục đích gì cao rộng, chẳng qua chỉ là đánh dấu những ấn tượng hiện ra trong trí óc những buổi mây chiều gió sớm, “sầu biệt ly vơi sáng đầy chiều” thâu nhận được trong khi lạc bước trên những nẻo đường chật ních những người bận rộn bên cạnh những ngoại kiều ăn mặc như phường chèo, nói “líu lô buồn nỗi khó nghe”!

Ới những người thiên lý tương tư! Nếu bất ngờ những dòng sau đây có lạc vào tay bạn, mà thấy nói được lên một mối cảm hoài của bạn vẫn chất chứa ở bên lòng, thế là kẻ viết bài này lấy làm mãn nguyện lắm rồi.

Đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình chẳng là đủ rồi sao? Có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cùng cảm biết, thế chẳng là đủ rồi sao?

Thôi, bây giờ mặc cho ngòi bút đưa đi, đến đâu hay đó…”.

- Trích Tự ngôn

Thương nhớ Mười Hai | Vũ Bằng | Nguyễn Đình Vượng | 1972

0972 873 962