NÓI CÓ SÁCH

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: NCSVBTBCK
Tác giả: Vũ Bằng
Nhà xuất bản: Nguyễn Đình Vượng
Năm xuất bản: 1971
Số trang: 280

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Nói có sách" của tác giả Vũ Bằng, sách do nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, sách dày 280 trang, ruột đầy đủ. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của tác giả. Chữ sách in rõ, lõi sách chắc chắn.

Phong trào kháng chiến chống Pháp đã đến với ta kèm theo một phong trào khác: Phong trào dùng danh từ mới bằng chữ nho. Nói "mới" tức là nói rằng trước đây các nhà văn nhà báo, các nhà chính khách, sinh viên, nghệ sĩ... cũng đã có một thời kỳ đua nhau dùng chữ nho, kiểu Phạm Quỳnh. Dùng như thế có vẻ... nho nhã và hàm xúc, tuy rằng có ích trong sự dùng điền, và câu văn đó ít lời mà nhiều ý. Nhưng đồng thời cũng tỏ ra rằng người viết hay nói lười nhác, không muốn mất thời giờ tìm một chữ Việt tương đương để cho đại chúng đều hiểu được.

Đến thời báo "Đông Tây" ra đời, một số nhà văn trẻ đả kích kịch liệt những tác phẩm dùng nhiều danh từ chữ nho. Trong một thời gian dài, văn viết đã thấy bớt danh từ chữ nho, nhưng đến lúc dân ta nổi lên chống Pháp thì người ta lại thấy các danh từ mới bằng chữ nho xuất hiện nhiều hơn cả bao giờ...

(Trích lời nói đầu)

0972 873 962