BIẾT NGƯỜI

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: BNPCT
Tác giả: Phillippe Girardet
Dịch giả: Phạm Cao Tùng
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1963
Số trang: 403

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Biết người" của tác giả Phillippe Girardet do dịch giả Phạm Cao Tùng phiên dịch, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 403 trang, chữ in rõ không bị nhòe, lõi sách chắc chắn.

Tâm lý học là một khoa học người ta thường nhắc nhớ đến nhất, song cũng là một khoa học mà ít người hiểu nó nhất, lại càng ít người biết cách áp dụng nó một cách hữu ích  trong đời sống thực tiễn.

Trong rạp hát, sau khi anh kép cao hứng xổ một tràng lý luận dài dòng và kết thúc bằng một câu đại để: "Tiền, tiền, than ôi đời này chỉ có tiền, chỉ vì tiền , tiền là tất cả! tiền! Vì mi mà người ta đã bao nhiêu tội ác" Một tràng pháo tay vang lên từ những hàng ghế cuối cùng...

 

0972 873 962