LỘT TRẦN VIỆT NGỮ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: LTVNBNL
Tác giả: Bình Nguyên Lộc
Nhà xuất bản: Nguồn Xưa
Năm xuất bản: 1972
Số trang: 410

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Lột trần Việt ngữ" do tác giả Bình Nguyên Lộc biên soạn, sách được nhà xuất bản Nguồn Xưa ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 410 trang, ruột sách đẹp, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn.

Tự vựng riêng của sách nầy

Từ vài mươi năm nay, nhiều nhà học giả Pháp và Việt đã nghiên cứu lịch trình tiến hoá của Việt ngữ trong vòng ba trăm năm nay, và đã khám phá ra một số sự kiện mới lạ.
Lần này chúng tôi thử đi xa hơn, trong thời gian và không gian, trong thời gian thì đi xa về sáu trăm năm trước, trong không gian thì đi xa từ Đông Bắc Á đến Đông Nam Á, rồi đến Trung Mỹ, thử xem cái Việt ngữ thượng cổ nó ra sao và đã tiến hoá cách nào cho tới ngày nay.
Sở dĩ các bậc đàn anh của chúng tôi chỉ đi có ba trăm năm vì quí vị đó đã thấy Việt ngữ là một ngôn ngữ riêng biệt, không có bà con trong không gian và thời gian, và văn kiện cổ của ta thì không có để các vị nghiên cứu.
Chúng tôi thấy khác rằng chúng ta thuộc chủng Mã Lai, mà có hàng trăm dân tộc khác cũng thuộc chủng Mã Lai, ở khắp thế giới và có cả tài liệu về ngôn ngữ Mã Lai trong sách vở của Trung Hoa, thành thử chúng tôi mới thám hiểm xa được trong không gian và sâu hơn trong thời gian.
Tuy nhiên đây chỉ là công trình của kẻ phá rừng, luôn luôn có khuyết điểm. Nhưng khi nền móng đã đặt ra rồi thì người sau cứ từ đó mà tiến lên, kẻ phá rừng gặp quá nhiều chướng ngại, còn kẻ khai thác một đám đất đã được khai quang sẽ có dịp đào sâu hơn.

NỘI DUNG CỦA SÁCH BAO GỒM:

Mục lục
Các chương:

 • Chương I - Gốc tổ ra sao?
 • Chương II - Việt ngữ đa âm trước Mã Viện
 • Chương III - Những đảo âm nội bộ trong chủng Mã Lai
 • Chương IV – Nguyên nhân mất mát D và GI của miền Bắc
 • Chương V – Tài ba của Việt ngữ
 • Chương VI – Vua Hùng lãnh đạo bao nhiêu bộ lạc
 • Chương VII – Mình với ta tuy hai mà vẫn cứ là hai, hay là Trò chơi xí cột của các đại danh từ Mã Lai
 • Chương VIII – Con gái, đàn bà, mái đực trống, chồng vợ
 • Chương IX - Về hai loại từ Cái và Con
 • Chương X – Vùng núi An Tai hay là yếu tố Mông Cổ trong Việt ngữ
 • Chương XI - Một ngàn danh từ Phù Nam trong Việt ngữ miền Nam
 • Chương XII – Hoa Phật bị hạ bệ
 • Chương XIII - Yếu tố Mênalê trong Việt ngữ
 • Chương XIV – Sơ Đăng, một đân tộc đầu đàn
 • Chương XV – Tàn tích mẫu hệ trong Việt ngữ
 • Chương XVI – Xửa = Thiệt
 • Chương XVII - Trời và Ngày
 • Chương XVIII - Việt = Rìu
 • Chương XIX – Nghi vấn về tiếng Roi
 • Chương XX - Tự vựng bỏ túi
 • Chương XXI – Man di thượng hạng và man di hạng bét
 • Chương XXII – Trãi và Mã
 • Chương XXIII – Gió thống nhứt
 • Chương XXIV - Nhứt định không là song ngữ
 • Chương XXV - Để kết luận
0972 873 962