Danh mục Bình Nguyên Lộc

LỘT TRẦN VIỆT NGỮ

Ấn phẩm "Lột trần Việt ngữ" do tác giả Bình Nguyên Lộc biên soạn, sách được nhà xuất bản Nguồn Xưa ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 410 trang, ruột sách đẹp, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Tự vựng riêng của sách nầy Từ vài mươi năm nay, nhiều nhà học giả Pháp và Việt đã nghiên cứu lịch trình...

NGUỒN GỐC MÃ LAI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Ấn phẩm "Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam" của tác giả Bình Nguyên Lộc do nhà xuất bản Bách Lộc ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất, sách có tình trạng đẹp hoàn hảo, dày 896 trang, chất liệu giấy trắng mịn, sách dày mà không nặng, lõi sách chắc chắn. Với hơn hai trăm biểu đối chiếu sơ về ngôn ngữ Việt-Mã và nhiều khám phá mới lạ về thượng cổ 5000 năm của dân...
0972 873 962