Danh mục Bình Nguyên Lộc

ĐÒ DỌC

Ấn phẩm "Đò dọc" của tác giả Bình Nguyên Lộc, sách do nhà xuất bản Nắng Mới ấn hành lần thứ nhất hai 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách dày 250 trang, sách đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Chuyện kể, sau chiến tranh với người Pháp, một gia đình có bốn cô con gái chưa chồng lại dắt dìu nhau từ Sài Gòn về Thủ Đức dựng nhà. Khi ấy, nơi này chưa hề...

KÝ THÁC

Ấn phẩm "Ký Thác" của tác giả Bình Nguyên Lộc, sách do nhà xuất bản Cửu Long ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 201 trang, lõi sách chắc chắn. Ký Thác là tập truyện ngắn của Bình Nguyên Lộc, có thể nói Ký thác là một tập sách mà truyện nào cũng ý vị và trao chuốt công phu. Tất cả những truyện trong tác phẩm đều là những chuyện có nghĩa lý...

LỘT TRẦN VIỆT NGỮ

Ấn phẩm "Lột trần Việt ngữ" do tác giả Bình Nguyên Lộc biên soạn, sách được nhà xuất bản Nguồn Xưa ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 410 trang, ruột sách đẹp, số trang đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Tự vựng riêng của sách nầy Từ vài mươi năm nay, nhiều nhà học giả Pháp và Việt đã nghiên cứu lịch trình...

NGUỒN GỐC MÃ LAI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Ấn phẩm "Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam" của tác giả Bình Nguyên Lộc do nhà xuất bản Bách Lộc ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất, sách có tình trạng đầy đủ bìa gáy, dày 896 trang, sách đọc tốt, giấy ngả vang. Với hơn hai trăm biểu đối chiếu sơ về ngôn ngữ Việt-Mã và nhiều khám phá mới lạ về thượng cổ 5000 năm của dân tộc Việt Nam. Không...
0972 873 962