MỘT CHÀNG HAI NÀNG

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: MNHC-T-1
Tác giả: Bình Nguyên Lộc
Nhà xuất bản: Thụy Hương
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 138

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Một nàng hai chàng" của tác giả Bình Nguyên Lộc, do Thụy Hương xuất bản năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, tốt, còn bìa gáy, dày 138 trang.

“Tiểu thuyết này, thật ra, trước kia là một truyện phim mà hình thức SYNOPSIS đã đăng trên nhật báo Buổi Sáng năm 1958, như là một truyện ngắn thường, lấy tên là TRÊN HANG ỐNG KHÓI.

Năm sau đó, hình thức TRAITEMENT DÉTAILLÉ lại đăng trên tạp chí Điện Ảnh.

Hình thức chót là hình thức DÉCOUPAGE đăng báo không được vì lý do kỹ thuật riêng của nó, nên tác giả biến nó ra thành tiểu thuyết để đăng lên nhựt báo Tiếng Dân năm 1962.

Đây là truyện phim tiểu thuyết hóa thứ hai của ông Bình Nguyên Lộc, truyện thứ nhất là truyện “NỬA ĐÊM… TRẢNG SỤP” do nhà Nam Cường xuất bản năm 1964 và do nhà Khai Trí tổng phát hành”.

- Mấy lời nói đầu

0972 873 962