BÚT CHIẾN ĐẤU - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: BCDDT
Tác giả: Đông Tùng
Nhà xuất bản: Hội khổng học Việt Nam
Năm xuất bản: 1957
Số trang: 80

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Bút chiến đấu" của tác giả Đông Tùng. Sách do Hội Khổng Học Việt Nam ấn hành lần thứ nhất năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt. Bìa và gáy còn nguyên vẹn, chữ rõ. Sách là ấn bản đặc biệt, giấy trắng, dày, lõi sách chắc chắn. 

Bàn đến lịch sử đấu tranh của một dân tộc, chúng ta không thể xem nhẹ dòng mực song song với dòng mực tuông đổ với bao dòng mồ hôi, nước mắt và máu tươi. Thiệt vậy, dân tộc Việt Nam suốt 80 năm tranh đấu toàn diện không ngừng- trong lĩnh vực văn hóa nói chung và văn nghệ, báo chí nói riêng, đã ghi lại trên trang sử oai hùng của dân tộc những nét son đậm đà sáng chói. 

Này những bài sớ, bài tấu và những bài điều trần lên nhà vua mọi nguy cơ vong quốc. Này những bài chiếu (Cần Vương ); những bài hịch (Bình Tây). Này những bài ca, bài báo, những sách vở sáng tác ở quốc nội hay hải ngoại với những lời lâm ly, hùng tráng, cổ động nhân dân làm cách mạng. Với những tài liệu chọn lọc, chúng tôi cố gắng biên tập lại và hệ thống hóa ra sau, hầu mong giúp một phần rất nhỏ tài liệu nước nhà, trong cuộc đấu tranh tự cứu, mà lãnh vực văn hóa đã đóng góp. 

Về phần phụ lục, chúng tôi cố ý chọn lọc những tác phẩm có giá trị về lịch sử mà vì lý do này hay lý do khác, ít được lưu hành trong nhân dân hiện nay, riêng chúng tôi nhờ điều kiện cá biệt, đã sưu tầm trong khi hoạt động chính trị ở hải ngoại trước đây bao nhiêu năm. 

0972 873 962