Hội Khổng học Việt Nam

BÚT CHIẾN ĐẤU VÀ HỘI KÍN NGUYỄN AN NINH - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH

Hai ấn phẩm gồm "Bút chiến đấu" của tác giả Đông Tùng do Hội Khổng Học ấn hành năm 1957, "Hội kín Nguyễn An Ninh" của tác giả Việt Tha Lê Văn Thử do nhà xuất bản Mê Linh ấn hành năm 1961. Sách được đóng chung bìa xưa rất đẹp, Ấn bản Hội kín Nguyễn An Ninh có chữ ký và thủ bút của tác giả. Cả hai ấn phẩm này từng nằm trong tủ sách của nhà văn miền nam Ngọc Linh. Với lối đóng bìa rất đặc trưng. Cả 2 cuốn được bảo quản khá tốt. Sách đóng chung bìa xưa còn đầy đủ bìa gốc, ruột còn tốt và...

BÚT CHIẾN ĐẤU - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Bút chiến đấu" của tác giả Đông Tùng. Sách do Hội Khổng Học Việt Nam ấn hành lần thứ nhất năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt. Bìa và gáy còn nguyên vẹn, chữ rõ. Sách là ấn bản đặc biệt, giấy trắng, dày, lõi sách chắc chắn.  Bàn đến lịch sử đấu tranh của một dân tộc, chúng ta không thể xem nhẹ dòng mực song song với dòng mực tuông đổ với bao dòng mồ hôi, nước mắt và máu tươi. Thiệt vậy, dân tộc Việt Nam suốt 80 năm tranh đấu toàn...
0972 873 962